Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Studieresor för personal och styrelse

Detta är en av Litorinas arkivsidor

För uppdaterad information, besök motsvarande sida på vår nya webbplats. Inslagen nedan är från tiden innan vi lanserade var nya webbplats i december 2020:  

Litorinas Östersjöprofil speglar sig i de årliga studieresorna till Litorinas profilländer i Östersjöområdet och Norden. Förutom resorna för våra kursdeltagare, genomförs även en årlig studieresa för personalen och Litorinas styrelse. 

På Litorinas personalresor lär vi oss av varandra vilket är en grund i folkhögskolans pedagogik. Alltid under våra resor så delar vi på uppgifter så som guidning, dokumenta … Läs mer
På vår bussresa mellan Klaipeda och Vilnius åkte vi en omväg norrut.
Eftermiddagens stopp blev på Korskullen, ett pilgrimsmål som är en helig och laddad plats, i sin begynn … Läs mer
 

Dagen inleddes med en guidad stadsvandring tillsammans med Aušra som är en gammal god vän och samarbetspartner till Litorina. Vi fick ta del a … Läs mer

Äntligen är vår personalresa igång! Resan då vi vältrar oss i Östersjökunskap för att vi alla ska bli ännu mer kunniga i Litorinas profil. … Läs mer
Denna veckan är en planeringsvecka. Kollegiet på Litorina planerar för fullt inför höstens kurser. 
I tankarna är Gabjia redan i sitt hemland Litauen. Hon är en av dem … Läs mer
En otroligt spännande och lärorik dag i Riga är nu till ända. Idag har några av våra duktiga kollegor fått guida oss andra på olika utvalda sevärdheter. Alltså- folkbildn … Läs mer
I dag har personalen och medlemmar ur styrelsen fått uppleva Lettland genom vår rektor Agrita Martinsone. Bättre guide kan man knappast ha! 
Genom dagen har Agrita tagit o … Läs mer
Personalens och styrelsens fortbildning i Östersjökunskap med fokus på Lettland och Riga fortsätter. I kväll har vi fått smakprov på landets starka kultur vad det gäller fo … Läs mer
Den 9 juli 1701 korsade svenska trupper floden Düna, numera känd som Daugava. Idag, 317 år senare, upprepade två modiga SO-lärare från Litorina Folkhögskola bedriften i syft … Läs mer
Litorinas personal och deltagare ur styrelsen är på besök i Lettlands fantastiska huvudstad Riga. Här lär vi oss allt vi bara kan för att främja framtida samarbeten genom sk … Läs mer
Hemresedagar är vad de är. Emellertid hann vi åka till Salutorget för att besöka Saluhallen. … Läs mer
Resan for Litorinas personal och styrelse avslutades med gemensam middag på restaurang Kappeli. … Läs mer
Studieresan för Litorinas styrelse och personal fortsätter med besök på Tempelbergets kyrka och Uspenskijkatedralen.

Läs mer

Tredje dagen på Finlandsresan för Litorinas personal och styrelse åkte vi buss till Borgå för att besöka Runebergshuset.  … Läs mer
Andra dagen på vår Helsingforsresa såg vi bland annat Helsingfors universitet, Nationalbiblioteket och Riddarhuset. Vi blev guidade av museimannen Pekka Kärki tillsammans med l … Läs mer
Finland firar ju 100 år som självständig nation. Därför är det lämpligt att den årliga studieresan för Litorinas personal och styrelse går till Helsingfors.  … Läs mer
Litorinas personal och styrelsemedlemmar var på studieresa till norra Tyskland mellan den åttonde och tolfte augusti. Första dagen gick bussturen till Danska Roskilde. … Läs mer