Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Andra dagen på Helsingforsresan

Posted on aug 8, 2017

Andra dagen på vår Helsingforsresa såg vi bland annat Helsingfors universitet, Nationalbiblioteket och Riddarhuset. Vi blev guidade av museimannen Pekka Kärki tillsammans med lokala guider. 

 

Statyn av Alexander II framför den domkyrkan (Storkyrkan, eller Alexanderkyrkan) på Senatstorget är en av få statyer i Finland som finns kvar från den ryska tiden.  

Riddarhuspalatset i Helsingfors ritades av arkitekten Georg Theodor Chiewitz 1862. Riddarhuskansliet har personuppgifter över alla finska adelsmän från medeltiden och framåt. En målning i riddarhuset skildrar den första lantdagen år 1863. 

Tvåspråkigheten i Helsingfors märks, förutom gatuskyltningen, inte minst på universitetet. Även om huvuddelen av kurserna ges på finska, så är universitetet tvåspråkigt och 6,5 % av studenterna är svenskspråkiga. Internationellt har universitetet ett högt anseende. Universitetet grundades i Åbo 1640. Efter Åbo brand flyttades det till Helsingfors 1828. Huvudbyggnaden vid Senatstorget ritades av Carl Ludvig Engel.  Nationalbiblioteket har rötter i Kungliga Akademins bibliotek i Åbo. Huvudbyggnaden uppfördes för Helsingfors universitet 1840 och ritades av Carl Ludvig Engel. 


På Kiasma såg vi utställningen ARS17, Hello world, som behandlar det digitala nuet och den digitala framtiden.
På Ateneum visas en utställning om Alvar Alto; Konsten och den moderna formen. Flera av prylarna som designades av Alvar och Aino Alto, bland annat Tankestolen och Savoyskålen är fortfarande i produktion efter över 80år.