Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Uspenskijkatedralen och Tempelbergets kyrka

Posted on aug 10, 2017

Studieresan för Litorinas styrelse och personal fortsätter med besök på Tempelbergets kyrka och Uspenskijkatedralen.

Det fanns planer på att bygga en kyrka på Tempelberget redan på 1930-talet, men andra världskriget avbröt dock planerna. Kyrkan öppnades 1969. Den ritades av arkitekterna Timo och Tuomo Suomalainen. Kyrkan är insprängd i berget, men solljus kommer in genom takfönstren under den väldiga kopparkupolen. Väggarnas skrovliga bergyta skapar en god akustik. Därför används kyrkan ofta som konsertsal. 


Uspenskijkatedralen är Nord- och Västeuropas största ortodoxa kyrka och byggnaden i rött tegel med de gyllene kupolerna är ett av de synligaste tecknen på det ryska inflytandet i Finlands historia. Det finns sammanlagt 13 gyllene kupoler formade som flammor. Kyrkan är planerad av den kände ryska arkitekten och akademikern Alexej M. Gornostajev. Katedralen blev färdig 1868.


Några av oss tog oss medelst spårvagn till musikhuset, där vi förundrades över Reijo Hukkanens skulptur Sångträd innan vi vandrade tillbaka i det strålande solskenet.