Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Svenskar korsar floden Daugava

Posted on aug 7, 2018

Den 9 juli 1701 korsade svenska trupper floden Düna, numera känd som Daugava. Idag, 317 år senare, upprepade två modiga SO-lärare från Litorina Folkhögskola bedriften i syfte att stärka skolans Östersjöprofil och den historiska kunskapen. Beskjutningen var något mindre intensiv än 1701, men mängden cyklister var å andra sidan betydligt större. Antalet ryssar i närområdet kan dock antas ha varit detsamma. Omständigheterna kan således sägas ha varit likvärdiga. Med detta kan konstateras att Litorina lyckades bättre än Karl XII, då lärarna ej led några egna förluster.

Text och foto: Patrik Hammar