Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Gemensam middag på restaurang Kappeli

Posted on aug 10, 2017

Resan for Litorinas personal och styrelse avslutades med gemensam middag på restaurang Kappeli. Restaurangen öppnade 1867. Framförallt kring sekelskiftet 1800/1900 hade flera författare, poeter och konstnärer Kappeli som sitt stamställe. Bland dem är det framför allt kompositören Jean Sibelius och konstnären Albert Engström som är kända bland oss svenskar. 


Litorinas styrelseordförande Lars Werner, rektor Agrita Martinsone och styrelseledamoten Eva-Marie Andersson sammanfattade resan och tackade vår kollega och reseledare Marjo Portin.


Tack även till Lotta Forsberg, som talade om Kiasma, Ulf Westerholm, om Sveaborg, Linda Matsson om Runeberg samt Urban Sylván som informerade om de olika kristna traditionerna.