Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Vassbladet

Arkivsida

Detta är en av Litorina folkhögskolas arkivsidor.

För kursutbud och uppdaterad information, besök vår nya webbplats.

Vassbladet

Vassbladet var ett informationsblad för våra kursdeltagare. Den fanns publicerad i pdf-format på webbplatsen. Dessutom skrevs den ut till de som önskade få ett exemplar på papper.

Under 2022 återuppstod en skoltidning på Litorina, Litorinamagasinet, med det uttalade målet att stärka Östersjöprofilen. Numera består redaktionen av deltagarna på våra kurser och tidningen framställs som grupparbete i heltidskurserna.

När Vassbladet lades ner ersattes det av uppdateringar i vårt Facebook-flöde och nyhets-flödet på Webbplatsen

År 2016

Vassbladet V 21

Vassbladet V 20

Vassbladet V 18-19

Vassbladet V 16-17

Vassbladet V 15

Vassbladet V 14

Vassbladet V 12-13

Vassbladet V 11

Vassbladet V 10

Vassbladet V 9

Vassbladet V 7-8

Vassbladet V 6

Vassbladet V 5

Vassbladet V 4

Vassbladet V 3

Vassbladet V 1-2

År 2015

Vassbladet V50-51

Vassbladet V40

Tidigare nummer finns på papper på Litorina