Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Vassbladet

Arkivsida

Detta är en av Litorina folkhögskolas arkivsidor.

För kursutbud och uppdaterad information, besök vår nya webbplats.

Vassbladet

Vassbladet var ett informationsblad för våra kursdeltagare. Den fanns publicerad i pdf-format på webbplatsen. Dessutom skrevs den ut till de som önskade få ett exemplar på papper.

Vassbladet ersattes av uppdateringar i vårt Facebook-flöde och nyhets-flödet på Webbplatsen

År 2016

Vassbladet V 21

Vassbladet V 20

Vassbladet V 18-19

Vassbladet V 16-17

Vassbladet V 15

Vassbladet V 14

Vassbladet V 12-13

Vassbladet V 11

Vassbladet V 10

Vassbladet V 9

Vassbladet V 7-8

Vassbladet V 6

Vassbladet V 5

Vassbladet V 4

Vassbladet V 3

Vassbladet V 1-2

År 2015

Vassbladet V50-51

Vassbladet V49

Vassbladet V48

Vassbladet V47

Vassbladet V46

Vassbladet V45

Vassbladet V43-44

Vassbladet V42

Vassbladet V41

Vassbladet V40

Vassbladet V39

Vassbladet V38