Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Den charmiga staden Borgå besöktes på Finlandsresan

Posted on aug 9, 2017

Tredje dagen på Finlandsresan för Litorinas personal och styrelse åkte vi buss till Borgå för att besöka Runebergshuset. 

Runebergshuset Borgå Finland

Författaren och poeten Johan Ludvig Runeberg, 1804-1877, betraktas som Finlands nationalskald. Han inspirerades av klassisk grekisk diktning. Naturen och Finlands folkkaraktär, mannamod, trohet och brödraskap, är centralt i hans verk.
Texten till Finlands nationalsång, Vårt land, är hämtad ur hans mest spridda verk, Fänrik Ståls sägner. 
Runeberg diktade på Svenska. Hans verk översattes främst till Finska och därefter till en mängd andra språk. 

Ett litet kök iordningställdes i samband med att delar av Runebergs hus hyrdes ut.


Borgå är en liten charmig stad. Tidigare talade en majoritet av befolkningen, framför allt överklassen Svenska. Numera är majoritetsspråket Finska, även om många fortfarande talar Svenska. 

Domkyrkan i Borgå är en gråstenskyrka. I dess arkitektur kan baltisk och nordtysk tegelgotik spåras. I övrigt är arkitekturen liknande de kringliggande kustsocknarnas kyrkor. Kyrkan började byggas på 1200-talet. Den blev färdig i sin nuvarande form på 1400-talet. 


Vår guide Pekka Kärki tog emot oss på sin gamla gård
från 1700-talet.

Någon har sagt att det var saunan som klarade Finland genom krigen.

Agrita tackar vår guide Pekka Kärki för hans insatser.