Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Learn to learn projekt

Internationella projekt

l2l

Learn to learn

Learn to learn är Grundtvigprojekt med sex deltagande länder: Italien, Portugal, Holland, Tyskland, Sverige, Estland och Litauen. Litauen är projektledare och ansvariga för den slutrapport som ska vara klar till sommaren 2015. Projektet handlar i korthet om att de olika länderna bjuder in utbildningsorganisationer som provar olika problemlösningssätt för sina studerande vad det gäller organisation av studierna, hur man klarar av att passa tider, hur man arbetar med olika åtgärder för att höja självförtroende etc. Genom rapporter och fysiska träffar delar man med sig av sina idéer och tankar och tillsammans kan vi i Europa försöka hitta gemensamma lösningar på likartade problem.

Nästa steg i L2L4R-projektet är att vi kommer genomföra ”Learning laboratories” under februari månad. Lotta Kihlbert och Eva Rosén-Engström tillsammans med kursdeltagarna Josefine Karlsson och Emma Verngren kommer sedan åka till Tallinn i mars och presentera resultatet av detta.

facebookLearn to Learn for Adult Returners
på Facebook

Bifogade filer

l2l

IMG_3079