Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Dateriet

Posted on maj 23, 2019

Här samlas övningar som används i datorundervisningen på Litorina folkhögskola. De flesta övningarna är anpassade så att de även kan användas som språkträning för språksvaga deltagare i etableringskursen. 

Övningarna är konstruerade för olika sammanhang, därför återkommer samma moment i olika övningar.

Datorn  Vad är en mus, ett tangentbord och en bildskärm?

Logga in och kom igång

Skapa en mapp i Utforskaren, skriv med Word och spara dokumentet i din mapp.

Infoga bilder i ett Word-dokument

Skapa Googlekonto Eftersom många har glömt inloggningsuppgifterna i telefonen, skapar vi ett separat Googlekonto att använda i skolan.

G-mail, Googles e-mailtjänst De flesta e-mailtjänster fungerar på liknande sätt.

Dela bilder från telefonen Dela bilderna från telefonen till kontot som du använder i datorn. Sedan kan du infoga dem i dokument som du skriver med datorn.

Spara en delad fil från e-mail Du har fått ett e-mail om att någon har delat en fil med dej. Du ska använda filen i datorn.

Dela dokument från ett Googlekonto i datorn till Googlekontot / I Cloud- kontot i telefonen De dokument och bilder du har i datorn på Litorina kan du se i telefonen. I Cloud fungerar på liknande sätt som Googlekontot.

Ladda ner bildfil från GoogleFoto  Bilderna du tar med mobilen hamnar oftast i någon molntjänst. Du ska ladda ner en bild till datorn för att kunna använda den i ett dokument.