Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Östersjöbiblioteket2.1

Sugen att läsa? Låna böcker på vårt Östersjöbibliotek! Vi köper in nya böcker kontinuerligt.

Under våren 2020 kommer vi att kategorisera böckerna baserat på vilken hylla de är placerade i.

Sida där böckerna presenteras i den ordning de köptes in.

Nedan är böckerna kategoriserade efter land:

Finland

 

Ryssland

 

Tyskland

 

Böcker inköpta innan 2020. Böckerna presenteras i den ordning de köptes in.

https://www.litorinafolkhogskola.se/ostersjobiblioteket2/

Äldre bokinköp, sidan kan ta väldigt lång tid att ladda