Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Östersjöbiblioteket: Finland

Hatje Cantz; Stories of Finnish Art … Läs mer
Fredrika Runeberg, Receptbok … Läs mer
Jan Andersson; Märket Havsfyr och gränsland … Läs mer
Kirsti Manninen, Inge Löök; Museimössens tidsresa … Läs mer
Mauri Kunnas; Hundbackens Marta och Runeberg … Läs mer
J.L Runebergs hem i Borgå en guide … Läs mer
Helena Hämelin; Runebergs på Kroksnäs … Läs mer
Lars Nyström; Om J.L. Runeberg och andra … Läs mer
Johan Ludvig Runeber; Fänrik Ståls sägner … Läs mer
Lars Nyström; Walter Runeberg Nationalskulptören … Läs mer
Agneta Rahikainen; Johan Ludvig och Fredrika Runeberg, en bidbiografi … Läs mer
Drömmarnas lustgård: Borgå Museiförenings publikationer

Läs mer

Alvar Alto: Konsten och den moderna formen

Läs mer

Göran Schildt: Alvar Alto, en levnadsteckning … Läs mer