Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Internationella projekt

 

Learn to learn

Learn to learn är Grundtvigprojekt med sex deltagande länder: Italien, Portugal, Holland, Tyskland, Sverige, Estland och Litauen. Projektet handlar i korthet om att de olika länderna bjuder in utbildningsorganisationer som provar olika problemlösningssätt för sina studerande vad det gäller organisation av studierna, hur man klarar av att passa tider, hur man arbetar med olika åtgärder för att höja självförtroende etc.
Läs mer: https://www.litorinafolkhogskola.se/om-oss/learn-to-learn-projekt/

Baltic 20 – FOR YOUTH ACTIVITIES, DEMOCRACY & THE FUTURE

Baltic 20  i samarbete med Nätverket Ungdom i Europa och Litorina Folklhögskola anordnade ett projekt på Litorina Folkhögskola den 15-18 maj 2014. De ca 55 deltagarna kom från bland annat från NUE, kursdeltagare på Litorina, JKS/KFUM, Lyckeby GOIF, Siauli, IOGT – Active Bytom Polen, Eesti 4H, UNF, Latvias Mazpulki, Baltai Football Club, lägerutbildning i Kaliningrad, IMKA (YMCA), Ungdomsledare i Kaunas, Vilnius, Klaipeda och Karlskrona samt flertalet inbjudna gäster. Programmet bestod av genomgångar av de olika organisationerna, utställningar, gruppsamarbeten, föredrag om bland annat ungdomsverksamhet i Europa, värdet av ideellt ledarskap, samarbeten mellan föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor mfl föreläsninagr och avslutades med Open Space seminarium.
Läs mer: facebook.com/Baltic20

South Baltic Training Programme (SBTP)

Litorina folkhögskola är med ett stor internationellt projekt South Baltic Training Programme (SBTP). Projektet finansieras av InterReg IVA South Baltic Programme 2007-2013 dvs. med EU pengar.

I juli 2012 gick startskottet för SBTP, som handlar om yrkesutbildning och entreprenörskap över nationsgränserna. Deltagande länder är Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Programmet löper över 2.5 år och avslutas i december 2014.

SBTP är uppdelat i två delar: dels matchas och diskuteras de deltagande studenternas projektidéer med deras värdföretag. Därefter deltar alla som blivit antagna i en utbildningsmodul som börjas med en utbildningsvecka där deltagare får värderfulla insikter i entreprenörskap, projektledning, vår gemensamma historia och cultural awareness. Deltagare får möjlighet att diskutera sina idéer med sina coacher. En av dessa utbildningsveckor gick av stapeln på Litorina folkhögskola vecka 17. Efter utbildningsvecka tillbringar studenterna tre veckor utomlands, på sina respektive värdföretag. Programmet står för alla kostnader för deltagarna.

I den andra delen av SBTP erbjuds ett antal seminarier för alla involverade intressenter. Huvudtemat är hur man på olika sätt kan stödja och utveckla yrkesutbildningar i ett internationellt perspektiv.

Litorina spelar en viktig roll i SBTPs genomförande. Irina Sadakova, Östersjöprofilansvarig på Litorina fhsk, arbetar som project promoter för projektet. Detta innebär att projektet presenterars  till olika YH- och folkhögskoleutbildningar i södra Sverige och uppmuntrar studerande till deltagande i SBTP. Därefter genomförs matchningen av SBTPs deltagare med ett utländskt värdföretag i Tyskland, Litauen, Polen eller Danmark. Litorina som projektpartner är stolt över att skolan bidrar till utveckling inom yrkesutbildningsområde i södra östersjöregionen och inte minst att folkhögskoledeltagare får chansen att delta i SBTP och praktisera i utlandet. Hittills har tre folkhögskolastuderande deltagit i SBTP projekt. Vi hoppas att fler folkhögskolestudenter ska använda denna fantastiska chans att få praktik utomlands under de två sista utbildningsmodulerna som är inplanerade till höst 2013 och vår 2014.

Se mer information om SBTP på: http://www.sbtp.eu/

Business English & Baltic Studies
Business English & Baltic Studies var Litorinas första distanskurs och pågick från november 2009 till april 2010. I kursen fanns deltagare från både Sverige och andra länder runt Östersjön. Projektet stöddes av Folkbildningsrådet.

Democratic Education
Syftet med projektet – kulturellt samarbete att skaffandet av multikulturella kompetensen hos projektet deltagare – lära känna svensk erfarenhet i offentlig och statlig skolas samstyre – tillämpning av de effektiv metoder av sociala aktiviteter i Kaliningrad – demokratisering av utbildningen på skolor i Kaliningrad län.

East Vision – a Human Touch
Kursdeltagarna på Litorina erbjöds i år möjligheten att studera utveckling i Ukraina, och skapa ett varaktigt kontaktnät där, dels genom att studera landet här på skolan , dels genom ett två veckors besök under hösten. Deltagarna valde var sitt område, t.ex. barnvård, medicin, musik, och jämför verksamheten inom det området i Sverige och i Ukraina. Detta skedde i samarbete med lärarhögskolan In-service teachers training Institute of Lviv.

Folkhögskola i Kaliningrad
Litorina folkhögskola har, tillsammans med Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby, hjälpt till att starta en folkhögskola i Kaliningrad. Det var en vuxenskola i Kaliningrad som omvandlades till en folkhögskola. Personal därifrån har ett flertal gånger varit på studiebesök hos oss och på andra folkhögskolor för att sätta sig in i vad det betyder att vara just folkhögskola. Personal från Litorina har även besökt verksamheten i Kaliningrad vid flera tillfällen.

2×2 Education by People
Projektet 2X2 Education by People gav möjlighet till kommunikation via internet mellan ungdomar och vuxna i Kaliningrad (Ryssland), Vitryssland, Sverige och Litauen. Det utmynnade i ett konstverk i form av en gemensam tavla, där deltagarna fick ge uttryck för attityder till både det egna landet och de tre övriga, med hjälp av rubriker tagna ur pressen under projekttiden. Tavlan färdigställdes vecka 4 2007 i Klaipeda, då alla projektdeltagare samlas.

Ladda hem PDF
rapport_2x2