Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Kort om Konrads upplevelser

Posted on feb 18, 2013

Konrad Fiedler, deltagare i SBTP, avslutade sin praktik på Båtbyggarlinjen förra veckan. Nu kan ni läsa hur han upplevde den tiden i Karlskrona.

Intervju med Konrad.doc