Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Demokratidagen blev en livlig diskussion

Posted on nov 27, 2015

Författare och journalist Göran Rosenberg föreläste på Litorina folkhögskola inom ramen för Demokratidagen.

Enligt Göran Rosenberg, den demokrati vi lever i bygger på nationalstaten. Men i vår globala värld fungerar det inte längre bra därför att vi träffas av problem som inte kan lösas på en nationell nivå.

”Människor måste ta ansvar för sitt deltagande i samhällets utveckling och vara delaktiga i det som pågår även långt utanför våra nationella gränser”, påpekade föreläsaren. ”Vi alla sitter i samma båt. Om en bit skänker, då skänker hela båten”, förklarade sin åsikt Göran Rosenberg.

Dessutom måste vi återfå tro att vi kan påverka. Om man känner sig maktlös, då tappar man modet och till slut riskerar fångas av helt destruktiva idéer.

”Vi borde inte glömma att nazister kom till makt i Tyskland på 1930-talet genom demokratiska val”, påminde Göran Rosenberg.

Föreläsningen övergick till en livlig diskussion.

Demokratidagen kommer att hållas årligen på Litorina folkhögskola med syfte att främja demokratiska värderingar och påminna om deras essentiella roll i samhället.

DSC_0149 DSC_0163 DSC_0167 DSC_0170 DSC_0173 DSC_0175 DSC_0178 DSC_0187 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0196 DSC_0203