Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Abed Tamarji föreläste om Min väg till Sverige

Posted on sep 1, 2017

Hur känns det när man flyttar till ett land där allt verkar annorlunda än i ens hemland? Vad gör man för att komma in i samhället? Vad är det svåraste i integrationen?

Abed Tamarji, som är ordförande i Islamiska kulturföreningen i Karlskrona, kom idag till Litorina för att svara på de här frågorna. Det gjorde han genom att presentera sin föreläsning ”Min väg till Sverige” i Litorina aula.

Under föreläsningen upprepade Abed flera gånger hur viktigt det var att lära sig det svenska språket när han kom till Sverige. Han själv lyckades med det uppdraget ganska så fort och tyckte att just språket var en nyckel till många dörrar som öppnades för honom.

Efter Abed hade flyttat till Sverige, bodde han i flera olika städer. Men just Karlskrona påverkade Abed och hans framtid mest.

– Mitt nya liv i Sverige började i Kungsmarken. Det var därifrån jag lärde känna Sverige, berättade han.

Med en del andra muslimer startade Abed Islamiska kulturföreningen i Karlskrona.

Det betyder dock inte alls att Abed inte upplevde svårigheter när han ville börja livet på nytt. Det var t ex problematiskt att hitta jobb och han var till och med tvungen att flytta tillbaka till sitt hemland Libanon. Men till slut hamnade Abed ändå i Sverige.

Vi vill tacka Abed ännu en gång för att han ville starta höstterminens föreläsningsserie med sin historia. Efter föreläsningen fick vi även en diskussion i aulan och det tycker vi var också ganska lärorikt.

Vi har en mängd intressanta föreläsningar framför oss under hela terminen och hälsar alla välkomna!
Programmet finns här

Min hemstad Beirut blev väldigt sönderbombad

Islamiska kulturföreningen har haft flera olika lokaler i Kungsmarksområdet

När jag kom tillbaka till Karlskrona startade jag en grossistfirma

Även om vi inte alltid är överens, så är det viktigt att vi diskuterar utan att bli ovänner, poängterade rektor Agrita

Beirut