Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsningsserien hösten 2017

Föreläsningsserien vid Litorina Folkhögskola ingår i flera av våra kurser. Föreläsningarna är även öppna för allmänheten.

Plats: Aulan Litorina Folkhögskola, Backsippevägen 4 Karlskrona.

Tid: 14:30 och pågår cirka en till en och en halv timme.

Fri entré

Kort om höstens föreläsningar:

31/8 Abed Tamarji, ordförande i Muslimska kulturföreningen ”Min resa till Sverige”.
Abed Tamarji har varit i Sverige i många år. Han kommer att berätta och visa bilden av sin integrationsprocess.

21/9 Johnny Gylling ”Finns det några snälla företag”
– Varför ska ett företag vara snällt? 
– Hur vet man att ett företag står för sina värderingar? 
– Hur kan man som konsument påverka företag att bli mer ansvarstagande?

28/9 Teaterföreställning ”Passa in”

5/10 Bo Andersson, Generalsekreterare Föreningen Norden ”The Nordic Way”
Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? Kommer Skottland att bli en del av Norden?

26/10 Hans Tornerhjelm, kungens adjutant  ”I kungens tjänst”  
Med Hans Majestät runt halva världen. Hans Tornerhjelm har gjort den resan.     

9/11 ”Second hand”
Hållbarhet, Recykling, Vintage; Second hand i tiden.

23/11 Märta Johansson ”Ekologisk odling”  
Ramdaladottern Märta Johansson har många järn i elden. Böcker, must och ekologisk odling sedan många år.

30/11   Volodymyr Senatovskyi ”Ukraina av idag”
Litorinastipendiaten Volodymyr Senatovskyi ger oss en dagsaktuell bild av Ukraina.

7/12 Malin Mäkinen ”Fuskfinnar eller östsvenskar”
Malin Mäkinen, själv finlandssvensk från Österbotten. Med kunskapen av de båda nationalspråken ger hon en bild av tvåspråkigheten i dagens Finland.

14/12 Kerstin Börjesdotter ”Koptiska kyrkan”   
Kerstin Börjesdotter har bott flera år i Egypten, Jerusalem etcetera. En intressant föreläsning om Koptiska kyrkan.

Reservation för ändringar