Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Youth in Action: möjligheter att få bidrag och bli volontär!

Posted on jan 19, 2011

Upptäck EU-programmet för unga 13-30 år som deltar i icke-formellt (dvs. folkbildning) och informellt lärande!

Aktiviteterna handlar om utbyte och aktivt medborgarskap. Man kan även söka bidrag för volontäraktiviteter i och utanför Europa.