Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Webbsänd konferens Klimat och EU

Posted on sep 18, 2009

Tisdagen den 22 september deltar Litorina folkhögskola i en webbsänd konferens under rubriken ”Klimat och EU”. Konferensen är ett evenemang inom projektet Medborgarna och EU som organiseras av organisationen FOLAC Folkbildning – Learning for Active Citizenship.

På konferensen kommer skolans deltagare att lyssna på två föredrag:

  • Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen berättar om basfakta och klimatstrategier
  • Tomas Uddin, kanslichef vid Miljödepartementet, berättar om regeringens arbete i samband med klimattoppmötet i Köpenhamn i december 2009.

Efter varje föredrag kommer deltagarna att få möjligheten att ställa frågor till föreläsarna.

Konferensen kommer att pågå mellan kl 8.30 och 11.40. På eftermiddagen (kl 13-16) följer en fördjupad fortsättning som riktar sig till lärarna och de mest nyfikna deltagarna.