Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Webbsänd konferens den 18 maj: Jobben, Klimatet, Politiken

Posted on maj 18, 2010

Den 18 maj deltog Litorina folkhögskola med ca 60 deltagare och ett flertal lärare i en webbsänd konferens under rubriken Klimat, Jobben och EU. Konferensen har varit en uppstart till projektet Medborgarna och EU del II vars tyngdpunkt kommer att ligga på hösten både före och efter riksdagsvalet.

Projektet Medborgarna och EU II fokuserar på att öka kunskap om EU, medborgarnas ansvar för den gemensamma framtiden. Vikten läggs på att upplysa medborgarna om möjligheter att vara delaktiga i samverkan mellan politiker, allmänhet, näringsliv, frivilligorganisationer på framför allt lokal nivå.

Under vår- och höstterminen 2009 var vi med i den första delen av projektet som innehöll bland annat sådana evenemang som Klimat- och miljödagen, en webbsänd föreläsning om klimat och EU och temaveckan EU och Dina intressen.