Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Walk and talk

Posted on feb 12, 2020

Walk and talk- en pedagogisk metod där man samtalar/ har möte samtidigt som man promenerar ute i den vackra naturen.
Igår valde våra Lärarassistenter denna metoden istället för att sitta i klassrummet och redovisa. Vinster med metoden är att mötet blir mer effektivt, vi får frisk luft, ljus och förbättrad kondition.
Samtalet handlade om en av LA:s praktikuppgifter, en observation.

Bilder: Lotta Stubb