Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Visor på ackord

Posted on okt 31, 2016

Tina Wilhelmsson i samarbete med S-Kvinnor och Litorina arrangerar en föreställning med musik, bild och filmklipp.

Hon har intervjuat fyra kvinnor som har jobbat inom industrin på 40-, 50-, 60- respektive 70-talet. Baserat på intervjuerna har hon skrivit sånger. Det är berättelser om hur det var att vara kvinna i på den tiden mansdominerade yrkesområden.

Föreställningen är den 15 november klockan 17:00 i  Aula Litorina. Den är 50 minuter lång. Efteråt blir det samtal lett av Zarah Necksten.

Gratis inträde.

Det hela sker en gång till dagen därpå i Karlshamn på Folkets Hus.

visor_pa_ackord_affisch