Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Vetgiriga seniorer undersöker Litorinas profilländer

Posted on feb 2, 2015

Vetgiriga seniorer i klass A och B utför ett projektarbete i Östersjökunskap där fokus ligger på Litorinas profilländer. Grupperna har val att skriva om Estland, Danmark, Island, Lettland, Tyskland, Ukraina och Vitryssland. Läs gärna om några av de länder som grupperna valt att skriva om på:

http://vetgirigaseniorer.litorinafolkhogskola.se/