Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Vårens första föreläsning den 18 januari

Posted on dec 22, 2017

Iwona Slojka inleder vårterminens föreläsningsserie den 18 januari med en föreläsning under rubriken ”Hållbart resande”.

Plats: Aula Litorina, Backsippevägen 4 (Vasskär Gullberna park).

Tid: Den 18 januari klockan 14:30.

Fri entré.

Välkommen!