Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Välkommen till Pax Baltica Seminarier

Posted on sep 16, 2014

Den 15-16 oktober 2014 bjuder Pax Baltica in till intressanta föreläsningar med Kjell Albin Abrahamson, Henrik Landerholm, Marius Laurinavicius och Aleksej Milovanov som föredragare. Moderator är Stefan Ring. Temat är: ”Var är Freden”.

Pax Baltica 2014 ska belysa förändrade intressesfärer och maktstrukturer inom och mellan länderna runt södra Östersjön. Ländernas inbördes relationer och deras intresse för Östersjön skall särskilt belysas.

Litorina folkhögskola är en del av Pax Baltica arbetsgrupp som arrangerar seminarierna.

Dokument:
Läs en kort beskrivning av föreläsarna och ta del av inbjudan 2014.
Program 2014 för 15-16 oktober.
Välkommen att anmäla dig!

http://www.paxbaltica.se/
Pax Baltica på facebook

pax baltica 2014