Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Välkommen till Integrationsdebatt!

Posted on aug 11, 2014

Litorina folkhögskola anordnar en föreläsning och paneldebatt/samtal om integration.

Vad gör vi lokalt och vad kan vi göra?
Språket och arbete är nyckel för lyckad integration! Missa inte den spännande debatten!

Onsdagen den 27 augusti, kl 16-19
Aula Litorina folkhögskola
Gullberna Park

Läs mer om Integrationskonferens aug 2014!