Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Välkommen till ett nytt läsår!

Posted on aug 20, 2011

Det är dags att starta ett nytt läsår på Litorina med nya krav, planer och förväntningar.

Den 22 augusti träffas vi igen. Under den dagen kommer uppmärksammas den betydande händelsen för hela Östersjöområde som skedde för 22 år sedan – en fredlig manifestation för de baltiska ländernas längtan efter befrielse och självständighet gentemot Sovjet.

Tillsammans med våra deltagare och vänner vill vi arrangera en symbolisk mänsklig kedja som en påminnelse om den baltiska kedjan och människor som under tystnad höll varandra i händerna från Vilnius i Litauen till Tallinn i Estland den 23 augusti 1989.

Den 22 augusti kl 11.30 bjuder vi alla att bilda med oss den baltiska kedjan som ett minne med syn på framtiden, demokrati, olikheter och mångfald. Kom med hjälp blir kedjan starkare!