Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Val av resmålet: Minsk, Krakow och Helsingfors väljs i den första omgången

Posted on nov 22, 2010

Under vecka 46 genomförde resekommittén en omröstning bland kursdeltagarna om resmålet för studieresan 2011 som är bestämd till vecka 15 i april. Före omröstningen hade vi en temadag då vi lärde oss mer om alla städerna och länderna.

I den första omgången hade vi 7 resmål att rösta på: Helsingfors+Åbo, Tallinn, Riga, Vilnius, Minsk, Krakow, Hamburg+Lübeck. Tre kandidatstäder har valts till omröstning inför den andra omgången som kommer att ske vecka 49. Det kommer att bli spännande!