Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Vad innebär miljövänligt? Klimat- och miljödagen den 26 november

Posted on dec 3, 2009

Under höstterminen 2009 fortsatte Litorina folkhögskola att jobba inom projektet Medborgarna och EU som startades av FOLAC (Folkbildning – Learning for Active Citizenship). Under våren 2009 genomförde vi den första delen av projektet som handlade om Sveriges roll i EU.

Under hösten har tyngdpunkten legat på klimat- och miljöfrågor. Arbetet har varit knutet till FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i december 2009. I september hade vi en uppstart i form av en webbsänd konferens. Efter konferensen har vi jobbat med klimat- och miljöfrågor på lektionstid ur såväl ett naturvetenskapligt som ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Syftet med klimatdagen den 26 november var att väcka ett intresse, diskutera möjligheter att påverka de stora politiska besluten samt visa på hur den enskildes vardagliga handlande kan göra skillnad. Temadagen genomfördes i form av en workshop och deltagarna indelades i mindre grupper. Uppgiften var att åskådliggöra begreppet miljövänlighet. Till detta använde vi en skala med grader från ”mycket miljövänligt” till ”miljöfarligt”. Varje grupp fick en mängd konkreta exempel – allt ifrån mat till transportmedel och kläder. De olika föremålen diskuterades och placerades slutligen på skalan. Uppgiften ledde till intressanta diskussioner mellan deltagarna, vilket skapade ett ökat medvetande om de saker som tillhör vardagen och deras påverkan på miljön. Efteråt visade varje grupp sitt kollage för andra grupper och det blev möjligt att jämföra de olika resultaten vilket också gav upphov till diskussioner och samtal.

Vi tycker att Ljungskile folkhögskolas initiativ med ett upprop inför toppmötet i Köpenhamn är viktigt. Vi genomförde en insamling av underskrifter och försökte även bidra till namninsamling på Facebook genom att länka från skolans webbsida till Facebook-gruppen.