Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Utomhuslektioner i Wämöparken

Posted on jun 25, 2019

Målet är all möda värd och ibland så vill man stoppa tiden när stunden av glädje och samförstånd inträffar. 
När många timmars tragglande av det nya språket faller på plats! 
Som under dagens utomhuslektioner i Wämöparken då vi pratade om modellen till Karlskronas gamla stadsport som tronar vid parkens huvudingång.
-Vad är en port? Och ännu svårare, en stadsport? 
Några av deltagarna tog därefter upp sina mobiler och visade bilder på stadsportar i deras hemländer. 
En sådan härlig känsla för oss alla!