Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Utökade lokaler inom kort

Posted on okt 23, 2018

Litorina fortsätter att utvecklas genom nya byggnationer. I år börjar en tillbyggnad till aulan att byggas, vilket innebär att det kommer att finnas mer plats för våra gäster och deltagare på skolan. Vår rektor Agrita går runt till olika kurser på skolan och berättar om projektet för att väcka deltagarnas intresse och engagemang. På så sätt kan alla förbereda sig inför förändringarna. Separat ingång, terrass, höga fönster och modern utrustning kommer att göra Litorina folkhögskola till en även mer välkomnande plats för både konferenser och evenemang.

Text: Gabija, litauisk praktikant