Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Uppropsdag

Posted on aug 26, 2013

Så var det då äntligen dags! För upprop och start av ett nytt läsår 2013/2014! Litorinas rektor Agrita Martinsone hälsade alla välkomna såväl nya som gamla studerande! Vi ser alla framemot det här läsåret, att tillsammans  få lära känna varandra och  få en god gemenskap!