Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ukraina av idag

Posted on nov 10, 2017

Ukraina av idag är rubriken när Litorinastipendiaten Volodymyr Senatovskyi, föreläser den 30 november . 

Allmänheten är välkommen till Aula Litorina klockan 14:30. Fri entré.