Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

UGA – en ny ungdomskurs startar på Litorina

Posted on feb 12, 2010

Tre månader lång utbildning ska locka ungdomar till att studera vidare.
– Det här är en unik satsning för ungdomar, att studera utan att behöva ta CSN-lån, säger Agrita Martinsone, rektor på Litorina Folkhögskola.

Målgruppen är de ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan och som har varit arbetslösa längre än tre månader och därför innefattas av jobbgarantin för ungdomar. Läs vidare i Blekinge Läns Tidning!

Text: Sarah Bruze, BLT