Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Tvådagarsexkursion till Tjurkö den 9-10 september

Posted on sep 6, 2010

Den 9-10 september gör vi en traditionsenlig tvådagarsexkursion (TDE) som i år går till ön Tjurkö som tillsammans med de större öarna Aspö, Sturkö, Senoren och Hasslö bildar en ring några kilometer utanför Karlskrona.

Syftet med denna exkursion är att träffa varandra i ett annorlunda sammanhang utanför klassrummet ochsamtidigt lära känna varandra. Lektioner i historia och biologi i det fria, stjärnskådning på kvällen, musik och allsång, poesi, lära-känna lekar och naturligtvis god mat är de saker som inte kan borttänkas från varje TDE.