Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Träning i Svenska med kartans hjälp

Posted on jun 26, 2018

Med hjälp av en stadskarta har vi idag tagit oss runt på vissa delar av Trossö.
Det blev en lärorik promenad där vi övade både språk, att hantera en karta samtidigt som vi fick lite lokal historia.

Det visade sig att några av deltagarna i vår etableringsgrupp tyckte om upplägget så mycket så att det får bli en etapp till på rundvandringen.

Att ha en karta där man kan läsa alla gatunamn som sägs var mycket effektivt!