Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Till dig som åker till Island

Posted on nov 19, 2015

Inbetalningsuppgifter för att betala anmälningsavgift:
Bankgiro 5115-6677
I fältet ”meddelande” ange bara ditt för- och efternamn
Anmälningsavgift på 1500 SEK betalas senast den 27 november. Anmälningsavgift betalas inte tillbaka!
Obs! Vi behöver få en bekräftelse på alla som anmält sig att angivet namn överensstämmer med namnet i passet senast idag torsdag. Annars tillkommer en kostnad på omkring 300 kr som man i så fall får stå för individuellt – och det vill vi gärna undvika!
Vi prickar av att var och en har bekräftat sitt namn i passet och är tacksam för att få informationen snarast möjligt.