Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Terminstart

Posted on jan 8, 2019

Nu är vårterminen igångkickad med en samling i Aula Litorina. 
Andy Davey höll i mikrofonen och ledde publiken igenom ett trevligt program. 
Andy gav alla in inblick i vad som kommer att hända under våren på skolan. Nya föreläsningar, konserter, teatrar, delaktighet i ett projekt via Europakommissionen mm mm. 
Alla som känner till Litorina vet att det alltid händer något spännande här!

Extra tack till dagens huvudgäst, Bassem Khalid, som är en av Litorinas före detta deltagare. 
Bassem var polisofficer i sitt hemland Irak, vilket gav honom en hög samhällsstatus. I Sverige fick han börja om helt och hållet. 
Publiken fick ta del av hans gripande story som är precis som livet, upp och ner i glädje och sorg. 
Dessbättre slutade hans berättelse med framgång då Bassam sedan några år tillbaka driver ett byggföretag med anställd personal. – Jag har dessutom blivit nominerad till kommunfullmäktige, berättade Bassam lite blygsamt för publiken. 
Vi tackar Bassam för hans deltagande i dag och önskar honom lycka till med både politiken och byggandet!