Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Terminsstart

Posted on jan 8, 2020

Idag drar vårterminen på Litorina igång! Vi välkomnade (tillbaka) deltagarna i Aula Litorina med bl.a. lite musik, presentation av våra planer gällande konstutställningar, kulturella evenemang och föreläsningsserien och avslutade med välvalda ord från rektorn Agrita Martinsone.
God fortsättning!
Text Larissa von Bychelberg, bilder Bosse Vesterlund