Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Terminsavslutning med Östersjöpärlorna

Posted on maj 8, 2019

Först en hel kurs med Östersjökunskap. Sedan en fantastisk resa till Warszawa och nu en härlig avslutning med summering av både resan och terminen som gått. 
I dag har deltagarna i kursen Östersjöpärlor haft sin termins-avslutning.

Välkomna tillbaka nästa termin!