Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Temat för Pax Baltica 2016 är spikat

Posted on aug 16, 2016

Omvärlden är i ständig rörelse. Pax Baltica 2016 (20 oktober) kommer behandla temat ”Fall of the Western values”. Som tips att läsa vill vi ge er denna artikel av Anne Appelbaum. // The world around us is an everchanging place. Pax Baltica 2016 (oct 20) will discuss ”Fall of the Western values”. We recommend reading of following article, by Anne Appelbaum. Läs gärna Anne Appelbaums artikel i Washington Post häromsistens.