Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Temadagen: Hållbar utveckling

Posted on feb 6, 2008

Vad är hållbar utveckling? FN:s rapport Vår gemensamma framtid från 1987 säger att en hållbar utveckling ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” Onsdagen den 28 januari ägnade vi åt att fördjupa oss i ämnet miljö och hållbarhet och skapa lite miljövänlig konst med hjälp av två konsulenter från Slöjdhuset i Ronneby: Gunnar Jeppsson och Lena Yalinkilic.

Vilken sorts värld vill vi överlämna till kommande generationer? Vad kan vi göra för att undvika en klimatkatastrof? Vad kan göras av individer och familjen, företag och andra organisationer, politiker på lokal, nationell och global nivå?

Vi inledde temadagen med två filmer: En obekväm sanning och Woll-E som inspirerade våra tankar och väckte ytterligare frågor. Och därefter följde en diskussion där vi försökte att gå över från hållbarhetens globala aspekter till vardagen.