Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Teaterdoktorn besöker Litorina

Posted on sep 14, 2009

Den 15:e och 16:e september kommer Sarah Broberg Teaterdoktorn till Litorina.

Sarah kan rörelse- och gestaltningsövningar, hur man pratar inför grupp. Sara jobbar med kroppsspråk, dramaturgi, planering, teknik mm. Tillsammans med Sarah kommer vi att göra övningar i att på ett bra sätt prata inför en grupp.