Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Taklagsfest

Posted on aug 26, 2011

Konstruktionen av vår aula är nu i slutfasen.

Torsdagen den 25, kl.12:00 hade vi en taklagsfest med alla medarbetare. Festen började med smörgåstårta, choklad och kaffe. Smörgåstårtan var så bra att det inte fanns mycket kvar efter en timme.

Agrita tackade alla som bygger aulan.

Efter den smakliga måltiden gick vi till byggnaden och beundrade hur fort uppförandet gick.

Taklagsfesten är en gammal tradition som firas när taket är färdig. Byggmästaren går upp till taket och placerar en krans på taket.

Traditionen är väldigt gammal och firas i olika delar av världen, men är väldigt viktig i Sverige och Tyskland.

Aulan är ännu en byggarbetsplats, men snart påbörjas inredningen. Det dröjer bara några veckor tills vi kan välkomna våra vänner i vår egen aula.