Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ta chansen att få Litorinas stipendium!

Posted on feb 12, 2012

Stipendier utdelas till de elever på skolan som gjort sig särskilt förtjänta av uppskattning till följd av prestationer och deltagande i skolarbetet.

Kriterier:

Skolans stipendier delas ut till samtliga elever vid Litorina folkhögskola.

Stipendiaten skall uppfylla/motsvara ett eller flera av följande krav.

Eleven skall under läsåret på Litorina folkhögskola:

  • visat framstående flit och personlig utveckling
  • visat betydande personligt engagemang för skolans Östersjöprofil
  • visat mycket god kamratskap och aktivt medverkat till skolans gemenskap