Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Studieresa 2010: Litauen och Kaliningrad

Posted on dec 4, 2009

En resa är en bra möjlighet att upptäcka världen. Man kan läsa böcker och encyklopedier, betrakta bilder från olika platser och lyssna på medryckande berättelser om fantastiska äventyr. Men det är mycket roligare och intressantare att se det med egna ögon. Historia och kultur blir begripligt och konkret då.

Vår skola har Östersjöprofil och vi får kunskap om länderna och människor kring Östersjön. Under en vecka i april gör vi en studieresa till ett Östersjöland. Och det är en underbar möjlighet att lära känna varandra, få en bra erfarenhet och kunskaper på egen hand.

Resan planeras av resekommittén bestående av elever från varje kurs. Under två terminer jobbar vi för att organisera och genomföra en resa för Litorinas elever. Resekommittén definierar gemensamma resmål och utarbetar program för resan. Vi bakar och säljer kakor och bullar, ordnar lotteri för att finansera delar av resans program, t ex museebesök eller en gemensam middag.

Resan är obligatorisk för Allmän kurs och Cultural Bussines, men de som går seniorkurs eller intensivsvenska har också möjlighet att följa med.

Röstningen är nu klar och har fördelat sig enligt följande: Ryssland(Kaliningrad)/Litauen fick 35 röster, Litauen fick 27 röster och Finland fick 16 röster.

Detta innebär att vårens resa vecka 16 kommer att gå till Kaliningrad/Litauen.
Nu arbetar vi vidare med planeringen.

Det ska bli spännande! Följer ni med?

Maria Migal, Intensivsvenska