Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Studiebesök på stödteamet, Gullberna

Posted on okt 2, 2019

”Att lära tar olika lång tid för oss alla, men glädjen att förstå är lika för alla.”

Kloka ord som Lärarassistenterna fick ta del av i går då de besökte Stödteamet på Gullberna.
Vi fick information om olika hjälpmedel som skolan kan använda sig av i olika ämnen och om en elev har ett funktionshinder.
Alla elever ska kunna nå målen i skolan och känna att de kan lyckas oavsett läs- och skrivsvårigheter, hörselnedsättning, dyskalkyli, koncentrationssvårigheter etc.

Det var både lärorikt och intressant och besöket gav oss en möjlighet att prova flera spännande material.

På Stödteamet arbetar logopeder och specialpedagoger, alla med inriktning att kunna hjälpa barn med behov av särskilt stöd i skolan.
Nu kan våra Lärarassistenter sprida denna kunskap vidare!

Text och foto: Lotta Stubb