Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Studiebesök på avloppsreningsverket

Posted on apr 10, 2019

Idag besökte deltagarna i Allmän kurs Grund Koholmens reningsverk, som ligger på lagom promenadavstånd från Litorina, i syfte att lära sig mer om hur vårt avloppsvatten från bland annat WC, bad, disk och tvätt renas.

De fick en informativ guidning av Eva Steiner via bassängerna med de olika faserna av reningen; när avloppsvattnet har renats genom mekanisk, biologisk och kemisk rening släpps det ut i Östersjön.

Eva gick också igenom olika exempel på vad en INTE ska spola ner i avloppet, t ex tops, blöjor, mediciner och fett.

Dessutom berättade hon om sitt intresse för och kunskap om knubbsälar av vilken det finns en koloni i närheten av Olsäng. 
Vi tackar Eva för ett mycket givande studiebesök!