Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Studiebesök i Lund

Posted on mar 5, 2019

Kulturupplevelser i en mängd olika skepnader i lärdomsstaden Lund fick idag deltagarna i våra allmänna kurser för gymnasiestudier samt de glada och vetgiriga seniorerna. Blivande universitetsstuderande fick nyttig information inför framtiden av tre inspirerande studenter på Östgöta Nation, där även lunch intogs. Trots den våtkalla väderleken infann sig värme och intensitet i sann gränsöverskridande folkbildningsanda som vi med glädje erbjuder våra kursdeltagare.
Utvärderingarna i bussen tillbaka talar sitt tydliga språk – studieresor ger mersmak!

Jesper Woll