Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Studerande på Intensivsvenska firar idag tillsammans med Ebrahim Parnian att han har fått godkänt på TULE-provet

Posted on sep 24, 2015

Ebrahim Parnian har 12-års arbetserfarenhet som allmän läkare i Iran bakom sig, men när han kom till Sverige för 3,5 år sedan fick han bekräfta sina kunskaper.

”Jag behövde lära mig svenska, men det gick inte så fort för mig och även efter ett år på SFI kunde jag inte prata”, berättar Ebrahim. ”Sedan började jag på Intensivsvenska på Litorina folkhögskola och småningom gick det bättre”.

Ebrahim Parnian klarade TULE-provet från första gången och det är en jätteglad nyhet för alla på Litorina. Nu kan han börja arbeta som läkare igen.

Grattis Ebrahim!