Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Praktisk information

Trivselregler och praktisk information

Reception

Skolans reception är öppen mån-fre 8.00-14.00. På telefonsvararen kan man lämna meddelanden dygnet runt. Telefon: 0455-36 76 00. Du kan också skicka SMS till 0709-67 03 35 eller mejla: info@litorina.fhsk.se.

Kontaktlärare

Varje kurs har en kontaktlärare. Kontaktläraren informerar kursen om viktiga saker och håller utvecklingssamtal.

Intyg, omdöme och behörighet

På folkhögskolor ges inga betyg. I stället ges ett samlat omdöme i 4-gradig skala. Efter studier i årskurs 2 och 3 utdelas intyg med grundläggande behörighet (svenska, religion, matematik, engelska, naturkunskap, samhällskunskap) för universitets- och högskolestudier. Många högskole- och universitetsutbildningar kräver dock s.k. särskild behörighet. Därför är det viktigt att du redan från början diskuterar dina framtidsplaner med kontaktlärare. För att få ut omdöme krävs att närvaron under året är minst 80 %. Allt påverkar omdömet, inte bara studieförmåga utan även social förmåga, deltagande vid utflykter, motion och schemabrytande aktiviteter.

Studieresa och exkursion

Under en vecka i april gör vi en studieresa till ett Östersjöland. Exkursioner förekommer i de flesta kurser.  Läs mer på https://www.litorinafolkhogskola.se/student/vara-gemensamma-aktiviteter/

Kommittéer

Folkhögskolan värnar om och har ett ansvar att lära ut demokrati. På Litorina kan du vara med och påverka verksamheten på skolan i olika kommittéer (t. ex. resekommitté, kulturkommitté m.m.). Det finns också ett kursråd. Dessutom ska varje klass regelbundet ha klassråd.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen betalar du själv. Räkna med att den kan kosta upp till 2000 kronor. Respektive lärare informerar om vilka böcker du ska köpa.

Datorer

För att använda skolans datorer får du användarnamn och lösenord. Missbruk kan leda till att lösenordet blir indraget. Är du ny på skolan,  kontakta  IT- ansvarig för att få inloggningsuppgifter.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner ska självklart vara avstängda under lektionstid. Tala inte i telefon i lunchrummet. Om du får samtal när du är där, så lämnar du snabbt och diskret rummet.

Sjukanmälan

Om du är sjuk, eller är hemma för vård av sjukt barn, så är du skyldig att anmäla det till skolan. Det gör du via e-post, sms eller telefonsamtal direkt till kursansvarig lärare den första dagen. Se personalens kontaktuppgifter eller  kontaktinformation för respektive kurs.
Om du har studiemedel från CSN, så ska du anmäla egen sjukdom även till Försäkringskassan första dagen. Är du hemma för vård av sjukt barn mer än sju dagar ska du anmäla det till CSN. Mer information kan du få från CSN. Friskanmälan gör du till receptionen samma dag du kommer tillbaka till skolan. CSN kontaktas genom www.csn.se eller via telefon.

Språkregel

Alla talar svenska! Denna regel är till för att hjälpa dem som studerar svenska som andraspråk. För att snabbt utvecklas behöver man prata och höra språket man ska lära sig så ofta som möjligt. Under skoltid är det alltså svenska som gäller, både på lektioner och på raster (naturligtvis får du tala engelska på engelsklektionerna). Svenska som gemensamt språk bidrar också till att öka gemenskapen och integreringen på skolan, eftersom alla kan kommunicera med alla och ingen av den anledningen behöver känna sig utanför.

Studietid

Studietid är utlagd i schemat och är till för att du ska jobba med uppgifter du inte hunnit med under lektionstid. Studietid innebär alltså inte håltimme.

Försäkring

Kursdeltagare på Litorina Folkhögskola är försäkrade. Den omfattar olycksfallsskada som drabbar kursdeltagare på Allmänna kurser, Båtbyggarlinje under såväl skoltid som fritid.

Kursdeltagare på andra kurser på Litorina Folkhögskola omfattas av olycksfallsförsäkringen bara under skoltid samt under den direkta färden till och från skolan. 

Buss

Buss nr 3 går från centrum via Gullberna mot N Hässlegården och Bastasjö. Det är cirka 10 minuters gångväg till hållplats för linje 3. Vissa tider når du Litorina även med linje 12.

Parkera

Parkera endast på markerade platser.   Fler parkeringsplatser finns sydost om panncentralen.

Dagstidningar

Du hittar olika dagstidningar och tidskrifter utanför receptionen samt på Östersjötavlan, våning två.

Mat

På Litorina finns ingen restaurang/skolkök. Medhavd mat kan förvaras i kylskåp som finns i matsalen. Märk din mat. Kylskåpen rengörs varje vecka och omärkt mat kastas. Alla måltider (även kaffe och annan dryck) intas i Litorinahavet (vån 2) och i matsalen (alltså ingen mat och dryck i undervisningssalarna I matsalen finns även också mikrovågsugnar som du kan värma din medhavda mat i.

Kiosk

Kioskens öppettider anslås vid kiosken. I kiosken kan du köpa kaffe, läsk, frallor, frukt och diverse studiematerial.

Rökning

Rökning och röklukt är ett problem för många. Rökning får endast ske på anvisad plats bakom skolbyggnaden. Använd askkoppen till fimparna! Rökrutan städas av rökarna i de olika kurserna enligt schema som fastställs av kursrådet.

Policy

Verksamheten på Litorina folkhögskola styrs av ett antal policydokument. De i sin tur styrs ofta av dokument från Sveriges olika myndigheter.
Läs mer om de olika policydokumenten.

Webbplats och Anslagstavla

Under fliken För studerande på vår webbplats (https://www.litorinafolkhogskola.se) hittar du uppdaterad information. Viss information finns även på anslagstavlorna på våning två.  

Utanför receptionen finns klädnypor. Där kan du finna brev, information och dylikt. Här finns också brevlåda, som du kan lämna meddelande i om receptionen är obemannad.

Ladda ner pdf-version av detta dokument

Reviderat 180919